milenci na cestách: v ňů jorku

milenci nechtěli stát frontu na ferry, aby se plavili za sochou svobody...

...tak halt musela socha svobody za nima...